geoprogress

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

 

 • Mapy do celów projektowych
 • Tyczenie domów jednorodzinnych
 • Tyczenie sieci oraz przyłączy uzbrojenia terenu
 • Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze do odbioru

 

 

Geodezyjna obsługa inwestycji 

 

 • Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji kubaturowych 
 • Obsługa obiektów liniowych
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Monitoring geodezyjny obiektów budowlanych
 • Pomiary powierzchni lokali

 

 

Geodezja prawna 

 

 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienie punktów granicznych
 • Ustalanie granic nieruchomości

Oferta

+48 600 979 909 

geoprogress@interia.pl

 

Biuro:

ul. Pychowicka 7

30-364 Kraków

 

profesjonalne usługi geodezyjne

geoprogress